อุดรธานีกับขบวนการกู้ชาติเวียดนาม

อุดรธานีกับขบวนการกู้ชาติเวียดนาม
Udon Thani and the Vietnamese National Liberation

     เป็นหนังสือที่ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เขียนได้นำเสนอภาพการเคลื่อนไหวของขบวนการกู้ชาติชาวเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่น(อุดรธานี)สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจุดยุทธศาสตร์ของสยามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเหมาะสมของอุดรธานีที่อยู่ห่างไกลจากการรบกวนของกองกำลังฝรั่งเศส ลักษณะการเคลื่อนไหวของขบวนการกู้ชาติเวียดนามในไทย ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เช่น ขบวนการเกิ่นเวือง ขบวนการดงซู โฮจิมินห์กับการใช้อุดรธานีเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหว ตลอดจนเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคสงครามเย็น อุดรธานีก็เป็นพื้นที่ต่อต้านการเคลื่อนไหวขบวนการกู้ชาติเวียดนาม

รายละเอียดการสืบค้น : คลิก