รู้หรือไม่ …..หอสมุดกลางมี Tablet ให้บริการด้วยนะ

    หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “ห้องสมุดสร้างสุข” จาก  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยให้บริการการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมอบ Tablet จำนวน 10 เครื่อง สำหรับอ่าน E-book, E-Journal และ E-Magazine เนื้อหาสาระมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิชาการ นวนิยาย อัตชีวประวัติ สารคดี ตลอดจน นิตยสารสำหรับนักอ่านทุกเพศทุกวัย 

    หอสมุดกลาง มีความพร้อมในการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าอย่างไม่มีขีดจำกัด เพื่อให้ผู้รับบริการได้พัฒนาภูมิปัญญา ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข จากการค้นคว้าสื่อดิจิตอลที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้บริการ อีกทั้งเป็นการช่วยยกระดับการศึกษาและระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น

ใช้บริการได้ที่ ชั้น 3 Zone A3 ห้องบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 3  โซน A3 ห้องบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5802