หอสมุดกลางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ้างอิงและวิจัย” สำหรับอาจารย์และบุคลากร

      เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2560 หอสมุดกลางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ้างอิงและวิจัย” วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร ผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจรวมถึงเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรใช้ประโยชน์จากการสืบค้นข้อมูลในการทำผลงานทางวิชาการ การเรียนการสอน การทำวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและมหาวิทยาลัยฯต่อไป

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กว่า 50 ท่าน โดยทุกท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะได้พัฒนาตนเองโดยเฉพาะในด้านการนำมาใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมถึงเพื่อพัฒนาตนเองในการทำผลงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี และต้องการให้หอสมุดกลางจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว

ไตรเพชร  พลดี/ภาพ

 


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801