สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้นำโดยคณะผู้บริหาร สำนักวิทยบริการฯ ได้แก่ อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ อาจารย์ธณิศา สุขขารมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร อาจารย์กานต์ธิดา บุญมา รวมทั้งบุคลากร ให้การต้อนรับ

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว

ไตรเพชร  พลดี/ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801