สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานหอสมุดกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา โดยมีอาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมต้อนรับ

 

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว

สุนิษา คงแก้ว/ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801