สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหนองผักฉีด จ.ตรัง

สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหนองผักฉีด อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ในครั้งนี้ ผ.ศ.ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์กิ่งกาญจน์  สุพรศิริสิน  อาจารย์กานต์ธิดา บุญมา นางนันทนาเดชเกิด รวมถึงบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว

สุนิษา คงแก้ว/ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801