คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น ที่ 2 เยี่ยมชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดพยาบาลศาสตร์

    เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น ที่ 2 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดพยาบาลศาสตร์  ณ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยฯ

    โรงเรียนผู้สูงอายุ จัดตั้งขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อปี พ.ศ.2559 เป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ และสร้างบริการเครือข่ายสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น และตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนในสังคมผู้สูงอายุของประเทศ

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ ข่าว
สุนิษา คงแก้ว/ ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801