หอสมุดกลาง เตรียมความพร้อมบริการให้ยืมและรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RFID

    หอสมุดกลาง เตรียมความพร้อมบริการให้ยืมและรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RFIDช่วงปิดภาคการศึกษา หอสมุดกลางได้เร่งดำเนินการนำเทคโนโลยี RFID ระบบอ่านและบันทึกข้อมูลของหนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถยืมหนังสือได้ด้วยตนเองพร้อมพิมพ์สลิปการยืมเพื่อเป็นหลักฐาน รวมถึงเพื่อให้คืนหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ห้องสมุดจะปิดทำการ ระบบดังกล่าวจะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801