หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากหอสมุดกลางได้ให้การต้อนรับและนำชมส่วนงานต่างๆ เช่น ห้องมัลติมีเดียห้องอ่านหนังสือสำหรับอาจารย์ ห้องอ่านเดี่ยว และห้องทำงานกลุ่ม และเทคโนโลยีต่างๆที่มีให้บริการ นอกจากนี้คณะเยี่ยมชมยังได้ทดลองอ่านหนังสือสามมิติ (AR Book) อีกด้วย

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ ข่าว
สุนิษา คงแก้ว/ ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801