หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

    เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ นางนันทนา เดชเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุดกลาง นางศันสนีย์ ชูเชื้อ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อเข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง ในครั้งนี้ทางผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯได้ให้การต้อนรับ และแนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการทำงานต่างๆ เช่น การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต งานพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และงานบริการวิชาการฯให้แก่ชุมชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึง เยี่ยมชมส่วนงานต่างๆที่มีการให้บริการภายในหอสมุด เช่น ห้องมัลติมีเดียห้องอ่านหนังสือสำหรับอาจารย์ ห้องอ่านเดี่ยว และห้องทำงานกลุ่ม และเทคโนโลยีต่างๆที่มีให้บริการ นอกจากนี้คณะเยี่ยมชมยังได้ทดลองอ่านหนังสือสามมิติ (AR Book) รวมถึงได้มีการมอบของที่ระลึกร่วมกัน จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ไตรเพชร พลดี/ ข่าว
ไตรเพชร พลดี/ ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801