ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2561

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 600 คน เข้าร่วม ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติโดยมี รศ.ดร ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดีต้อนรับ

    ในครั้งนี้สำนักวิทยบริการฯได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยให้ความรู้ในเรื่อง “แนะนำสารสนเทศและการใช้หอสมุดกลาง” โดยมีคุณนิธิ ลอยชูศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  คุณเบญจมาศ นากทองแก้ว บรรณารักษ์  คุณศรัญญา วาหะรักษ์ นักวิชาการศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ หอสมุดกลางและศูนย์ภาษา ให้ความรู้ และแนะนำการใช้งานสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาต่อไป

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ ข่าว
หอสมุดกลาง/ ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801