งดบริการส่ง SMS แจ้งเตือนวันกำหนดคืนหนังสือ (ชั่วคราว)

หอสมุดกลางงดบริการส่ง SMS แจ้งเตือนวันกำหนดคืนหนังสือ (ชั่วคราว)
เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อสัญญา

ท่านสามารถตรวจสอบวันกำหนดคืนหนังสือด้วยตนเองผ่านช่องทางต่างๆ  ดังนี้

1. บัตรกำหนดส่ง(บริเวณหน้าสุดท้ายของหนังสือ)
2. ระบบสมาชิกผู้ใช้บริการ (เข้าใช้ผ่านระบบสืบค้นข้อมูลหอสมุดกลาง)
3. Slip รายการยืม (กรณีที่ผู้ใช้บริการยืมด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ)


ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์บริการเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 โซน A1 บริการตอบคำถามและค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อ 0-7791-3336 เลขภายใน 5802