สมาคมแต้จิ๋วได้มอบหนังสือบริจาคให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วันที่ 22 ต.ค. 2561 สมาคมแต้จิ๋วได้มอบหนังสือบริจาค ให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับมอบหนังสือในครั้งนี้

สุนิษา คงแก้ว/ ข่าว
หอสมุดกลาง/ ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801