หอสมุดกลาง จัดปาฐกถา พิเศษปลูกจิตสำนึกเห็นคุณค่าของท้องถิ่นภาคใต้

หอสมุดกลาง จัดปาฐกถา พิเศษปลูกจิตสำนึกเห็นคุณค่าของท้องถิ่นภาคใต้

   หอสมุดกลาง จัดปาฐกถาพิเศษ “นักปราชญ์ภาคใต้” โดย ศ.ชวน เพชรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ซึ่งท่านได้กล่าวถึง ศ.สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ นักปราชญ์ผู้มุ่งมั่นทุ่มเท และอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณูปการต่อสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานด้านวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของสังคมท้องถิ่นภาคใต้และประเทศชาติ

   กิจกรรมปาฐกถาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในพิธี และในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน โดยจัดขึ้น ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว
สุนิษา คงแก้ว/ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801