หอสมุดกลางขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาเรื่อง “การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล”

หอสมุดกลางขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาเรื่อง

“การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล” โดย ดร.ธณิศา สุขขารมย์

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/สำรองจองที่นั่งได้ที่ : โทรศัพท์ 077-913336 * 5801 หรือ 5804


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

Facebook : srucentrallibrary

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 * 5801 หรือ 5804