หอสมุดกลาง จัดปาฐกถา การรู้สารสนเทศในสังคมยุคดิจิทัล

                 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา หอสมุดกลางจัดกิจกรรมปาฐกถา ครั้งที่ “การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล” โดย ดร.ธณิศา สุขขารมย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ จากสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 50 คน ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนรย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว
ไตรเพชร พลดี/ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801