หอสมุดกลางต้อนรับคณะทูตจากประเทศอินเดีย

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับท่าน Abbagani Ramu อุปฑูต และ ท่าน Ashwin Kotnis เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม จากสถานทูตอินเดีย เพื่อหารือการพัฒนาการศึกษาภาษา วัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง “ศูนย์อินเดียศึกษา “ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          ทั้งนี้คณะฑูตจากประเทศอิเดียได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลางพร้อมทั้งได้สอบถามข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน  พร้อมทั้งมอบหนังสือให้แก่หอสมุดกลางกว่า 40 เล่มเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้สนใจต่อไป


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801