ประมวลภาพการจัดกิจกรรม “ประดิษฐ์สมุดทำมือ”

                  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา หอสมุดกลาง  จัดกิจกรรม “ประดิษฐ์สมุดทำมือ” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำไปต่อยอดให้เกิดรายได้ เป็นอาชีพเสริมในอนาคต

                    ในครั้งนี้ มีผู้สนใจร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์สมุดทำมือกว่า 23 คน เป็น นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก ตามลำดับ โดยต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ให้ความเพลิดเพลินและสามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นสมุดที่มีเล่มเดียวในโลกที่เกิดจากจินตนาการของแต่ละคน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถประดิษฐ์สมุดทำมือด้วยตนเอง


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801