หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม BOOK FAIR 2020 “Green Heart Library”

   วันนี้(24 ม.ค.63) หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรม BOOK FAIR 2020 “Green Heart Library” ตั้งแต่วันที่ 28-30 มกราคม 2563 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม BOOK FAIR 2020 “Green Heart Library” โดยภายในงานมีการการบรรยายพิเศษ “หนังสือเล่มโปรด” โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. พร้อมทั้งแนะนำหนังสือเล่มโปรด ชื่อเรื่อง “STRENGTHS FINDER 2.0 เจาะจุดแข็ง 2.0” โดย Tom Rath ที่ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส.ใช้เป็นแรงบันดาลใจ และนำมาปรับใช้ร่วมกับการทำงาน ร่วมการบรรยายในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว” โดย อาจารย์ ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล และอาจารย์วัชระกร ศรีคำ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน และการนำสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมทางด้านการประหยัดพลังงาน มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

Facebook : srucentrallibrary

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี