ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald eJournals ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald eJournals

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.emerald.com/insight

บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี