หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการห้องสัมมนากลุ่ม สำหรับอาจารย์/นักศึกษา

 หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เปิดให้บริการห้องสัมมนากลุ่ม สำหรับอาจารย์/นักศึกษา

ที่ต้องการใช้ห้องเพื่อพบปะ พูดคุย หรือทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

โดยมีเงื่อนไขการใช้บริการดังนี้

*** ระยะเวลาการใช้ห้องครั้งละ 1 ชั่วโมง

*** จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง

*** อุปกรณ์ที่ให้บริการ

– ปากกาไวท์บอร์ด

– ไวท์บอร์ด

*** จองห้องได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 หอสมุดกลาง หรือโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5802
🔔โดยสามารถตรวจสอบหรือจองห้องล่วงหน้า 1 วัน 🔔
👉ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่
*** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
*** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804
เว็บไซต์ :   http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library
หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี