ตารางฉายหนัง SRULib Mini Theater วันที่ 15 และ 17กันยายน 2563

ตารางฉายหนัง SRULib Mini Theater

⏰ วันอังคารที่ 15 กันยานย 2563
🎥🎥🎥 มือนรกพระเจ้าคลั่ง (The Divine Fury)
📢 รอบที่ 1 เวลา 10.30น.-12.30น.
📢 รอบที่ 2 เวลา 13.30น.-15.30น.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
⏰ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2562
🎥🎥🎥 ทีน สปิริต (Teen Spirit)
📢 รอบที่ 1 เวลา 10.30น.-12.30น.
📢 รอบที่ 2 เวลา 13.30น.-15.30น.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

 👉ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่

*** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

*** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

เว็บไซต์ :  http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี