ห้อง Learning Space พร้อมให้บริการแล้ว

📍📍 ห้อง Learning Space พร้อมให้บริการแล้ว 📍📍📍

หอสมุดกลาง เปิดบริการห้อง Learning Space พื้นที่แห่งการเรียนรู้แห่งใหม่

รวมถึงให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้ง สัญญาณ WiFi ครอบคลุมทุกพื้นที่ของอาคาร

***สามารถเข้าใช้บริการได้แล้วบริเวณ ชั้น 3 หอสมุดกลาง…แล้วเจอกันนะคะ

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่

*** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

*** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี