หอสมุดกลางขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุด

หอสมุดกลางขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี