หอสมุดกลางขอเชิญ ร่วมคัดเลือกหนังสือ E-Books

หอสมุดกลางขอเชิญ ร่วมคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ตั้งแต่งบัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณประทุมพร วีระสุข
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ 077-913336 หมายเลขภายใน 5812

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี