หอสมุดกลางเปิดพื้นที่บริการพื้นที่สำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้าใช้พื้นที่ของหอสมุดกลาง เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ อาจารย์จารี พรหมณะ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนางสาว ศรีสุดา แก้วอำรัตน์ บุคลากรจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำนักศึกษาเข้าบันทึกภาพ โดยมีบุคลากรจากหอสมุดกลางให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ติดตามข่าวสาร สาระ ความรู้ใหม่ ๆ ได้ที่

เว็บไซต์หอสมุดกลาง

Facebook หอสมุดกลาง

ติดต่อ สอบถาม

โทรศัพท์ 0818917773 หรือ 077 913336 หมายเลขภายใน 5804

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี