หอสมุดกลางขยายเวลาการคืนหนังสือและฟรีค่าปรับ

ประกาศ…หอสมุดกลาง ขยายเวลาการคืนหนังสือและฟรีค่าปรับ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563                  ตามที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี งดคิดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้ได้มีมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์ ดังกล่าว หอสมุดกลางจึงขยายระยะเวลาการคืนหนังสือ และไม่คิดค่าปรับไปจนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

Read more

กิจกรรมประกวด ภาพถ่าย SRU Library Contest ในหัวข้อ “Library in my mind”

หอสมุดกลางขอเชิญชวน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมประกวด ภาพถ่าย SRU Library Contest ในหัวข้อ”Library in my mind” ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ สะท้อนบรรยากาศการใช้หอสมุดกลางผ่านภาพถ่าย โดยอัดภาพ ขนาด 4×6 นิ้ว ส่งเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

Read more

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald eJournals ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald eJournals ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 สามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.emerald.com/insight บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย

Read more

หอสมุดกลางปิดบริการระหว่างวันที่ 4-7, 27-28 กรกฎาคม 2563

บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

Read more

วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ OPAC

บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

Read more

หอสมุดกลาง เปิดให้บริการทุกวัน

บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

Read more

งดบริการยืมต่อผ่านเว็บไซต์

บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

Read more

หอสมุดกลาง มรส. ปิดบริการ ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2563

  บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน

Read more

หอสมุดกลาง มรส. ปิดบริการ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563

บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

Read more

เรื่อง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดสีเขียว เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

Read more