บริการหนังสือทางด่วน Book Express

Opening_sru

บริการหนังสือทางด่วนเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้รสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยให้บริการ 2 รูปแบบคือ

1. ขอดูตัวเล่ม/ขอถ่ายเอกสารใช้เฉพาะภายในห้องสมุด (จะดำเนินการให้ทันทีในวันและเวลาราชการ)

2. ยืมใช้ด่วน (จะดำเนินการให้ภายใน 1 วันทำการ)

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. ติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเอง ณ จุดบริการชั้น 3 โซน A3
  2. ส่งแบบฟอร์มขอยืมหนังสือ ผ่านช่องทางออนไลน์ (………………………)
  3. รับตัวเล่มหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 1 โซน C1

สอบถามเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5812

คู่มือการใช้บริการ Book Express : ดาวน์โหลด

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี