หอสมุดกลางปิดบริการระหว่างวันที่ 4-7, 27-28 กรกฎาคม 2563

บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

Read more

วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ OPAC

บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

Read more

หอสมุดกลาง เปิดให้บริการทุกวัน

บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

Read more

งดบริการยืมต่อผ่านเว็บไซต์

บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

Read more

หอสมุดกลาง มรส. ปิดบริการ ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2563

  บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน

Read more

หอสมุดกลาง มรส. ปิดบริการ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563

บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

Read more

ประกาศ…”หอสมุดกลาง” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี “เปิดให้บริการ” ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

Read more

วิธีการยืมหนังสือออนไลน์ของหอสมุดกลาง

 📣วิธีการยืมหนังสือออนไลน์ของหอสมุดกลาง อยู่ห่าง…………..ๆ แต่ยังใส่ใจ ด้วยบริการที่ปลอดภัย 📚เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ📚

Read more

การให้บริการของหอสมุดกลางระหว่างขยายเวลาปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563

 📣การให้บริการของหอสมุดกลาง📣 📚ระหว่างขยายเวลาปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี📚 ⏰ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563⏰ 📚ได้มีข้อกำหนดในการให้บริการดังนี้ 📚 1. การคืนหนังสือท่านต้องคืนหนังสือ ณ จุดรับคืนหนังสือจุดเดียวเท่านั้น ซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคารหอสมุดได้ตลอด 24 ชั่วโมง 2. หนังสือที่มีกำหนดส่งคืนหลังวันที่ 18

Read more

สำนักพิมพ์ Springer Link แจก E-Book ฟรีกว่า 400 เล่ม

สำนักพิมพ์ Springer Link แจก E-Book ให้อ่านฟรีกว่า 400 เล่ม รายละเอียดฐานข้อมูลดังนี้ – การแพทย์และสาธารณสุข – วิศวกรรม – วิทยาการคอมพิวเตอร์ – ธุรกิจและการจัดการ – สังคมศาสตร์ –

Read more