มาลองทำแบบสอบถามออนไลน์อย่างง่ายกันเถอะ

                    หอสมุดกลาง เห็นถึงความสำคัญของการทำแบบสอบถาม และเพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร ได้เรียนรู้การสร้างแบบสอบถามออนไลน์  จึงจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์อย่างง่าย” วิทยากร โดย นายไตรเพชร พลดี ในวัน พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา

Read more

หอสมุดกลาง มอบรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561 สร้างความผูกพันต่อองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน

หอสมุดกลาง มอบรางวัลพนักงานดีเด่นให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานดี          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ. ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วยนางนันทนา เดชเกิด  และอาจารย์กานต์ธิดา บุญมา รองผู้อำนวยการ สำนักฯ มอบเกียรติบัตร พนักงานดีเด่น หน่วยงานหอสมุดกลาง

Read more

ฟรีค่าปรับ “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ “

เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ  14 กุมภาพันธ์ หอสมุดกลางจัดช่วงเวลาพิเศษ…ฟรีค่าปรับ ทุกกรณี ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2562   *** ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองเท่านั้น *** บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

Read more

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม “ประดิษฐ์สมุดทำมือ”

                  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา หอสมุดกลาง  จัดกิจกรรม “ประดิษฐ์สมุดทำมือ” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำไปต่อยอดให้เกิดรายได้ เป็นอาชีพเสริมในอนาคต

Read more

เชิญร่วมกิจกรรมประดิษฐ์สมุดทำมือ

การทำสมุดทำมือเป็นการนำกระดาษที่ใช้แล้วมารีไซเคิลใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์  ซึ่งกระดาษที่เราเอามาทำ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษใช้แล้ว ซองจดหมาย ซองเอกสาร ใบปลิว ถุงกระดาษ หนังสือพิมพ์  หรืออะไรก็ตามที่เป็นกระดาษสามารถนำมาใช้ได้หมด ซึ่งกระดาษเหล่านี้ตามสำนักงานหรือบริษัทต่างๆ  จะมีจำนวนมาก เราสามารถจะเก็บรวบรวมมาทำเป็นสมุดทำมือได้ โดยวิธีการทำก็ง่าย สามารถทำเองได้ และมีความน่าพกพาหยิบมาใช้ โดยทางหอสมุดกลางจะมีการสาธิตการทำสมุดทำมือแบบสันกาว เป็นสมุดที่ฉีกได้ และในส่วนของการตกแต่งหน้าปกผู้ใช้สามารถตกแต่งได้ตามจินตนาการของตนเองได้ตามความชอบ สมุดทำมือเป็นการสร้างประโยชน์และรายได้แก่ผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้หรือบุคคลที่สนใจนำกลับไปทำเพื่อเป็นงานเสริมเวลาว่างได้

Read more

ถูกใจ ใช้ง่าย สะดวกกว่าเดิม ด้วยบริการ Book Delivery

ส่งจริง รับจริง กับบริการ Book Delivery หอสมุดกลางให้บริการรับคืนและยืมต่อหนังสือตามคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยในวันนี้ 16 มกราคม 2562  เจ้าหน้าที่ให้บริการรับคืนพร้อมทั้งยืมต่อหนังสือให้แก่อาจารย์สุพัตรา ลักษณะจันทร์ ถึงคณะพยาบาลศาสตร์ ประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการกันเลยทีเดียว     ***ติดต่อขอใช้บริการ Book Delivery บริการยืม รับคืน

Read more

หอสมุดกลางต้อนรับคณะทูตจากประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับท่าน Abbagani Ramu อุปฑูต และ ท่าน Ashwin Kotnis เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม จากสถานทูตอินเดีย เพื่อหารือการพัฒนาการศึกษาภาษา วัฒนธรรม

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก 2562

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 11 มกราคม 2562 หอสมุดกลางจัดกิจกรรม หนูน้อยนักบาส เด็กศิลป์ รวมถึงมีเกมส์ และของเล่นฝึกทักษะต่างๆสำหรับเด็ก เยาวชน  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่ เด็ก เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งเขาเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่ต้องวางรากฐานให้มั่นคง กิจกรรมถูกจัดขึ้น ณ ห้องเด็กและเยาวชน บริเวณชั้น 1

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ณ ห้องเด็กและเยาวชน โซน B1 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษร์ธานี วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดกิจกรรม 1. หนูน้อยนักบาส 2. เด็กศิลป์ 3.

Read more

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(SRU Database Overview)

📣📣📣ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 📣📣📣 ➡️SRU Database Overview (ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใน) ABI/INFORM Collection ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ACM Digital Library ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ProQuest Dissertation & Theses Global ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

Read more