ประกาศหอสมุดกลางปิดบริการเดือน กรกฏาคม 2562

Read more

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพ สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒนมหาวชิราลงกรณ

🎉🎉ขอเชิญชมนิทรรศการภาพ สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒนมหาวชิราลงกรณ 🎉🎉 จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการ บริเวณหน้าอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 เข้าชมนิทรรศการมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึก ติดตามและตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับของที่ระลึก ได้ที่ Facebook : หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

หอสมุดกลาง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม 5 ส.

              วันที่ 10 มิถุนายน 2562  หอสมุดกลางร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม 5 ส. นำโดย ผศ. ปริญญา น้อยดอนไพร  คุณเพ็ญแก้ว พิมาน คุณอุบลรัตน์ ศิริพันธุ์ และว่าที่ ร.ต.หญิงพิทยา บุญรุ่ง ได้เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

Read more

ประกาศหอสมุดกลางปิดบริการเดือน มิถุนายน 2562

        บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่

Read more

ประกาศหอสมุดกลางปิดบริการเดือน พฤษภาคม 2562 ประกาศครั้งที่ 2

  บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336

Read more

ประมวลภาพนิทรรศการ SRU 360°

✍ ประมวลภาพนิทรรศการ SRU 360° ✍ นิทรรศการ SRU 360° นิทรรศการภาพที่ให้ความรู้ และให้ผู้เข้าชมรู้จัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในทุก ๆด้าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ

Read more

หอสมุดกลางเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศต้อนรับเปิดเทอม

               เมื่อวันที่ 23 – 30 เมษายน 2562 บุคลากรหอสมุดกลางได้เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการให้บริการ โดย มีการติดและตั้งค่าสัญญาณ RFID หนังสือหมวด สังคมศาสตร์ (300) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ ยืม – คืน ของผู้ใช้บริการ บริการยืม-คืนสารสนเทศ

Read more

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2562

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2562 The Nature and Environment Journal Vol. 8 No. 1 (January-March

Read more

ประกาศหอสมุดกลางปิดบริการเดือน พฤษภาคม 2562

ประกาศหอสมุดกลางปิดบริการเดือน พฤษภาคม 2562 ดังนี้   บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

Read more

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพอ่านหนังสือตามรอยคนดัง

🎉🎉ขอเชิญชมนิทรรศการภาพอ่านหนังสือตามรอยคนดัง 🎉🎉 จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการ บริเวณหน้าอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 เข้าชมนิทรรศการมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึก ติดตามและตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับของที่ระลึก ได้ที่ Facebook : หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more