ประกาศหอสมุดกลาง “เรื่องการปิดให้บริการชั่วคราว”

ประกาศปิดสถานที่ทำการ และการให้บริการของหอสมุดกลาง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1. การคืนหนังสือท่านต้องคืนหนังสือ ณ จุดรับคืนหนังสือจุดเดียวเท่านั้นซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคารหอสมุดได้ตลอด 24 ชั่วโมง 2. หนังสือที่มีกำหนดส่งคืนหลังวันที่ 18 มีนาคม 2563 หอสมุดกลางจะขยายวันคืนหนังสือไปจนถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยไม่ต้องมีค่าปรับใดๆ

Read more

เอเชียพิจาร ฉบับที่ 52

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 357   ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

Read more