บริการคืน

Cir-sru

การคืนทรัพยากรสารสนเทศ สามารถทำได้ 2 วิธี

1. คืนด้วยตนเองที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book drop) บริเวณด้านหน้าอาคาร เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติสามารถรับคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง รับคืนได้ครั้งละหลายเล่มคืนโดยผ่านเจ้าหน้าที่งานบริการยืม-คืน บริเวณชั้น 1

2. คืนผ่านทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองถึง งานบริการยืม-คืน หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เลขที่ 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 หมายเลขโทรศัพท์ 0818917337

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี