ห้องเด็กและเยาวชน

ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน ให้บริการหนังสือ รูปภาพ ของเล่น และสื่อส่งเสริมทักษะต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าให้เกิดความรู้ ความบันเทิงและจินตนาการที่ดี อาทิเช่น หนังสือการ์ตูน หนังสือนิทาน ฯลฯ

สถานที่ : ชั้น 1 โซน B1

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5811

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี