ห้อง Learning Space

ห้อง Learning Space เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ แบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ห้องใหญ่ เหมาะกับการนั่งทำงานแบบรวมกลุ่ม ติวหนังสือ หรือประชุมเป็นกลุ่มใหญ่  ส่วนที่ 2 ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ มีฉากกั้น แบ่งสัดส่วนให้เป็นส่วนตัวมาก เหมาะสำหรับทำงาน ทำการบ้าน แบบส่วนตัว ซึ่งในพื้นที่ Learning Space จะมีปลั๊กไฟ ไว้ให้บริการทุกจุด

สถานที่ : ชั้น 3 โซน C3

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5805

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี