โครงสร้างการบริหารงาน

Opening_sru

 

โครงสร้างการบริหารงานหอสมุดกลาง

 

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี