บริการแนะนำรายชื่อหนังสือใหม่

new-booksรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่

หอสมุดกลาง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย จึงคำนึงถึงความสำคัญในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่สามรถใช้ให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดบริการแนะนำหนังสือใหม่เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงกระบวนการจัดหาสือใหม่ตามที่ต้องการ และสอดคล้องสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยสามารถเข้าดูรายชื่อหนังสือใหม่ได้ที่ คลิก

 

©SRU CENTRAL LIBRARY

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี