บริการแนะนำรายชื่อหนังสือใหม่

new-booksรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่

หอสมุดกลาง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย จึงคำนึงถึงความสำคัญในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่สามรถใช้ให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดบริการแนะนำหนังสือใหม่เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงกระบวนการจัดหาสือใหม่ตามที่ต้องการ และสอดคล้องสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน

 

 


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3   งานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรศัพท์ :  0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5812