นิทรรศการออนไลน์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

*** สนใจอ่านฉบับเต็มได้ที่ ห้องอ้างอิง ชั้น 2 โซน B2 ***

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี