บริการจองสารสนเทศ

OverviewDB_sru

บริการจองสารสนเทศ (Reserved Books)

  สมาชิกที่ต้องการทรัพยากรสารสนเทศที่มีสมาชิกผู้อื่นยืมแล้ว ท่าสามารถจองทรัพยากรสารสนเทศนั้นได้โดยให้บรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ดำเนินการให้หรือทำการจองทางออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านทางการสืบค้นทรัพยกรห้องสมุด (OPAC)

คู่มือการจองสารนิเทศ : ดาวน์โหลด

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-335-1 * 5801