บริการยืมหนังสือออนไลน์ ของหอสมุดกลาง

บริการยืมออนไลน์ : คลิกที่นี่
บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่
บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่
บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่
คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่
ติดต่อสอบถาม
  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804
หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี