บริการพริ้นต์เอกสารออนไลน์ (Smart Printers)

papercut-smart-printer-library

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดพื้นที่ให้บริการพริ้นต์เอกสารออนไลน์ สำหรับนักศึกษา โดยมีจุดให้บริการ ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ และโซนบริการคอมพิวเตอร์  โซน A3 ชั้น 3 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 

โดยมีขั้นตอนการใช้บริการดังนี้

อัตราค่าบริการ

 • ขนาด A4 ขาว-ดำ แผ่นละ 75 สตางค์
 • ขนาด A4 สี แผ่นละ 5 บาท

1. การเข้าใช้งาน

 • คลิกเลือกไอคอนของโปรแกรม ที่หน้าจอ
 • ให้ลงชื่อเข้าใช้โดยใส่ User และ Passport เดียวกับ SRU Passport

smart-print-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะแสดงจำนวนเงินคงเหลือ มุมขวาของหน้าจอ กรณีไม่มียอดเงิน หรือต้องการเติมเงิน อ่านรายละเอียด

smart-print-2

 

 

 

 

 • เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ ชื่อ HP Print Anywhere on 172.18.9.72 แล้วกดปุ่มพิมพ์

smart-print-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • กรณีต้องการปริ้นสี ให้ตั้งค่าก่อนสั่งพิมพ์ โดยเลือกเมนู Printer Properties

smart-print-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เลือก Print in Grayscale > High Quality CMYK Grayscale

  เมื่อสั่งพิมพ์ ให้กด Login อีกครั้งเพื่อยืนยัน โดยกด ID Number เป็นรหัสรหัสนักศึกษา แล้วกดปุ่ม OK

smart-print-5

 

 

 

 

 

 

 

ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนการสั่งพิมพ์งาน หลังจากนั้นสามารถไปรับงานที่สั่งพิมพ์ได้ ณ เครื่องพิมพ์

smart-print-6

 

 

 

 

 

2. การรับงานที่สั่งพิมพ์

 • เมื่อสั่งพิมพ์งานแล้ว ไปที่เครื่องพิมพ์ ซึ่งสามารถรับที่ไหนก็ได้ ตามจุดบริการที่มี 2 จุด โดยทำการกรอกรหัสนักศึกษา หรือสแกนบัตรนักศึกษาเพื่อรับเอกสาร

smart-print-7

smart-print-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • หน้าจอจะแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน ได้แก่ชื่อผู้ใช้ และจำนวนเงินคงเหลือ

smart-print-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ให้กดปุ่ม Print Release เพื่อดูข้อมูลรายการสั่งพิมพ์ หน้าจอจะแสดงรายการที่สั่งพิมพ์
  หากยืนยันการพิมพ์ กดปุ่ม Print

smart-print-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • รองานที่สั่งพิมพ์ และทำการ LogOut ที่เครื่องพิมพ์

3. การเติมเงิน

 • ซื้อคูปองจากจุดขายหรือเจ้าหน้าที่ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
 • ลงชื่อเข้าใช้งานโปรแกรม เลือกยอดเงินคงเหลือ
 • เลือกปุ่ม Details จะแสดงหน้าจอใส่ User password แล้วกดปุ่ม login
 • เลือกเมนู Redeem Card แล้วจะปรากฎกล่องให้กรอก รหัสบัตรเติมเงิน

กรณีมีปัญหา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อาคารทีปังกรรัศมีโชติ หรือ 077913333 ต่อ 5101