การเข้าใช้ฐานข้อมูลจากเครือข่ายภายนอก (Proxy Server)

วิธีการตั้งค่าการเข้าใช้ฐานข้อมูลจากเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Proxy Server)

1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer
2. คลิกเมนู Tools > Internet options

3. จะปรากฎหน้าต่าง Internet Options คลิกแถบ Connections > LAN Settings

4. ปรากฎหน้าต่าง local Area Network (LAN) Setting
 คลิกเครื่องหมายถูกออกที่หัวข้อ Automatically Detect settings
คลิกถูกที่ Use a proxy server for your LAN
กรอก proxy.sru.ac.th ที่ช่อง Address และกรอก 8080 ที่ช่อง Port
คลิก OK
5. เมื่อทำการติดตั้งค่าการเชื่อมต่อ Proxy Server แล้วมีการใช้งาน Web Browser เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต กรอก Username และ Password เดียวกันกับ Username และ Password ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย
หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี