การเข้าใช้ฐานข้อมูลจากเครือข่ายภายนอก (Proxy Server)

วิธีการตั้งค่าการเข้าใช้ฐานข้อมูลจากเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Proxy Server)

Proxy-Server-SRU-Manual
หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี