บริการ IPAD เพื่อการศึกษา

tqm-sru-lib

ห้องสมุด ได้รับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “ห้องสมุดสร้างสุข” จาก  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศในรูปแบบเล็กทรอนิกส์ โดยมอบ IPAD จำนวน 10 เครื่อง สำหรับใช้งาน E-book  E-Journal และ E-Magazine

คู่มือการใช้บริการแทปเล็ต :: ดาวน์โหลด

ถานที่ : ห้อง มัลติมีเดีย ชั้น 3 โซน A3

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5805

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 และ 5805

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี