ขอเชิญคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book

คัดเลือก/สั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2RBYcPK ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-913336 หมายเลขภายใน 5812 คุณประทุมพร วีระสุข/ คุณวรรนภา ทองสมสี *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

ฟรีค่าปรับ

  ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

Read more

เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Download File ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ

Read more

ปิดบริการล่วงเวลาระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804 เว็บไซต์

Read more

หอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0

 โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://www.galepages.com/thsru หรือใช้งานผ่านเว็บไซต์หอสมุดกลาง www.library.sru.ac.th คุณสมบัติของฐานข้อมูล ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน และจำนวนครั้ง ไม่ต้องผ่านระบบการยืม – คืน ของห้องสมุด อ่านเนื้อหาได้ทั้งรูปแบบ HTML และ PDF สามารถอ่านออกเสียงได้ ปรับความเร็วในการอ่าน และ Save ไฟล์เสียงอ่านในรูปแบบ

Read more

“โควิด-19” เราต้องรอด!!

“โควิด-19” เราต้องรอด!! หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่หอสมุดกลาง …สู้ไปด้วยกันนะคะ   ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 หอสมุดกลางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ  สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณศันสนีย์ ชูเชื้อ หัวหน้าสำนักงาน สำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรหอสมุดกลางให้การต้อนรับ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดหา E-book  การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล รวมถึงการให้บริการทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Read more

หอสมุดกลาง ต้อนรับพระสงฆ์ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ข้าราชการ ตำรวจ รวมถึงบัณฑิตกิตติมศักดิ์และญาติ

        หอสมุดกลาง ต้อนรับพระสงฆ์ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ข้าราชการ ตำรวจ รวมถึงบัณฑิตกิตติมศักดิ์และญาติ         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ซึ่งหอสมุดกลางได้เตรียมความพร้อมในส่วนของอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนบุคลากรที่รับผิดชอบของงานแต่ละส่วนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย  

Read more

หอสมุดกลางปิดบริการ

  ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

Read more

หอสมุดกลาง มรส. ขอรับบริจาควัตถุ สิ่งของทุกประเภท เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์โครงการหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการสร้างหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ หอสมุดกลาง ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์สำคัญ รวมถึงเอกลักษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัย และบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนผลักดันให้มหาวิทยาลัยเดินไปสู่เป้าหมายเพื่อชุมชนในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น ดังนั้น หอสมุดกลาง จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการสร้างหอประวัติของมหาวิทยาลัย โดยการร่วมบริจาควัตถุ สิ่งของที่ระลึก ภาพถ่าย เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง

Read more