เชิญร่วมกิจกรรมประดิษฐ์สมุดทำมือ

การทำสมุดทำมือเป็นการนำกระดาษที่ใช้แล้วมารีไซเคิลใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์  ซึ่งกระดาษที่เราเอามาทำ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษใช้แล้ว ซองจดหมาย ซองเอกสาร ใบปลิว ถุงกระดาษ หนังสือพิมพ์  หรืออะไรก็ตามที่เป็นกระดาษสามารถนำมาใช้ได้หมด ซึ่งกระดาษเหล่านี้ตามสำนักงานหรือบริษัทต่างๆ  จะมีจำนวนมาก เราสามารถจะเก็บรวบรวมมาทำเป็นสมุดทำมือได้ โดยวิธีการทำก็ง่าย สามารถทำเองได้ และมีความน่าพกพาหยิบมาใช้ โดยทางหอสมุดกลางจะมีการสาธิตการทำสมุดทำมือแบบสันกาว เป็นสมุดที่ฉีกได้ และในส่วนของการตกแต่งหน้าปกผู้ใช้สามารถตกแต่งได้ตามจินตนาการของตนเองได้ตามความชอบ สมุดทำมือเป็นการสร้างประโยชน์และรายได้แก่ผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้หรือบุคคลที่สนใจนำกลับไปทำเพื่อเป็นงานเสริมเวลาว่างได้

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก 2562

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 11 มกราคม 2562 หอสมุดกลางจัดกิจกรรม หนูน้อยนักบาส เด็กศิลป์ รวมถึงมีเกมส์ และของเล่นฝึกทักษะต่างๆสำหรับเด็ก เยาวชน  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่ เด็ก เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งเขาเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่ต้องวางรากฐานให้มั่นคง กิจกรรมถูกจัดขึ้น ณ ห้องเด็กและเยาวชน บริเวณชั้น 1

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ณ ห้องเด็กและเยาวชน โซน B1 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษร์ธานี วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดกิจกรรม 1. หนูน้อยนักบาส 2. เด็กศิลป์ 3.

Read more

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(SRU Database Overview)

📣📣📣ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 📣📣📣 ➡️SRU Database Overview (ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใน) ABI/INFORM Collection ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ACM Digital Library ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ProQuest Dissertation & Theses Global ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

Read more

หอสมุดกลาง จัดปาฐกถา การรู้สารสนเทศในสังคมยุคดิจิทัล

                 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา หอสมุดกลางจัดกิจกรรมปาฐกถา ครั้งที่ “การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล” โดย ดร.ธณิศา สุขขารมย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ จากสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 50 คน ณ ห้องประชุม1 ชั้น

Read more