บริการ Book Express

Opening_sru

บริการหนังสือทางด่วน (ฺBook Express)

บริการหนังสือทางด่วนเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้รสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยให้บริการ 2 รูปแบบคือ
1. ขอดูตัวเล่ม/ขอถ่ายเอกสารใช้เฉพาะภายในห้องสมุด (จะดำเนินการให้ทันทีในวันและเวลาราชการ)
2. ยืมใช้ด่วน (จะดำเนินการให้ภายในเวลา 1 วันทำการ)

คู่มือการใช้บริการ Book Express : ดาวน์โหลด

สถานที่ให้บริการ
ชั้น 1  โซน A1 งานบริการวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย

การใช้บริการ
1. ติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองหรือโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804
2. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดจาก แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
3. รับตัวเล่มหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 1

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี