บริการสั่งซื้อหนังสือ

book-suggestion-sru-library

บริการสั่งซื้อหนังสือ

            หอสมุดกลาง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย จึงคำนึงถึงความสำคัญในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่สามรถใช้ให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดบริการสั่งซื้อหนังสือเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะอาจารย์สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน

 

คู่มือการสั่งซื้อหนังสือ : ดาวน์โหลด

บริการสั่งซื้อหนังสือ Online : คลิก

แบบฟอร์มการใช้บริการ : ดาวน์โหลด

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3   งานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ติดต่อสอบถาม

คุณประทุมพร วีระสุข งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ :  0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5812

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี