หอสมุดกลางงดบริการ ยืมหนังสือ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการยืม-คืน เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804  หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th

Read more

ต้อนรับน้อง ๆ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564

               หอสมุดกลาง ต้อนรับนักเรียนจากโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยหอสมุดกลางเป็นฐานที่ 6 “ขุมทรัพย์ปัญญาชน” ในครั้งนี้นำโดยนักศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำชม และทำกิจกรรมภายในห้องหนังสือเด็กและเยาวชน โดยมีพี่ ๆ หอสมุดกลางให้คำแนะนำและต้อนรับ

Read more

เปิดบริการแล้ว…มุมอินเดียศึกษา Indian studies corner

               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกในประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยมอบหนังสือกว่า 60 ชื่อเรื่อง ให้แก่หอสมุดกลาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ หอสมุดกลางได้ดำเนินการจัดแสดงหนังสือดังกล่าว บริเวณชั้น 2 โซน A2 โดยจัดเป็นมุมความรู้ให้บริการหนังสือและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศอินเดีย เช่น วัฒนธรรม ประเพณี

Read more

ขอเชิญคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book

คัดเลือก/สั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2RBYcPK ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-913336 หมายเลขภายใน 5812 คุณประทุมพร วีระสุข/ คุณวรรนภา ทองสมสี *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

ฟรีค่าปรับ

  ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

Read more

เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Download File ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ

Read more

ปิดบริการล่วงเวลาระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804 เว็บไซต์

Read more

หอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0

 โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://www.galepages.com/thsru หรือใช้งานผ่านเว็บไซต์หอสมุดกลาง www.library.sru.ac.th คุณสมบัติของฐานข้อมูล ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน และจำนวนครั้ง ไม่ต้องผ่านระบบการยืม – คืน ของห้องสมุด อ่านเนื้อหาได้ทั้งรูปแบบ HTML และ PDF สามารถอ่านออกเสียงได้ ปรับความเร็วในการอ่าน และ Save ไฟล์เสียงอ่านในรูปแบบ

Read more

“โควิด-19” เราต้องรอด!!

“โควิด-19” เราต้องรอด!! หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่หอสมุดกลาง …สู้ไปด้วยกันนะคะ   ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 หอสมุดกลางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ  สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณศันสนีย์ ชูเชื้อ หัวหน้าสำนักงาน สำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรหอสมุดกลางให้การต้อนรับ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดหา E-book  การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล รวมถึงการให้บริการทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Read more