หอสมุดกลาง ขยายเวลาฟรีค่าปรับหนังสือ

ประกาศ หอสมุดกลาง ขยายเวลาฟรีค่าปรับหนังสือ

ตามที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่คิดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง ในสถานการณ์แรพ่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขณะนี้มีมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์ ดังกล่าว หอสมุดกลางจึงกำหนดระยะเวลาฟรีค่าปรับหนังสือไปจนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถนำหนังสือมาคืนที่เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือคืนผ่านทางเจ้าหน้าที่ภายในวัน และเวลาทำการของหอสมุดกลาง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริการยืม-คืน เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี