ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Gale eBooks and e-Journal database training for research

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง Gale eBooks and e-Journal database training for research วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

Read more

หอสมุดกลางแจ้งวันปิดการให้บริการ เดือน พฤษภาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการยืม-คืน เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804  หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th

Read more

หอสมุดกลางงดบริการ ยืมหนังสือ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการยืม-คืน เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804  หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th

Read more

หอสุดกลางจัดกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อาจารย์อมรรัตน์ แซ่กวั่ง และอาจารย์กชพรรณ นุ่นสังข์ นำนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ มรส. เข้ารับการปฐมนิเทศ ในครั้งนี้มีพี่ ๆ หอสมุดกลางให้การต้อนรับและปฐมนิเทศน้อง ๆ เพื่อทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภายในหน่วยงาน

Read more

ต้อนรับน้อง ๆ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564

               หอสมุดกลาง ต้อนรับนักเรียนจากโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยหอสมุดกลางเป็นฐานที่ 6 “ขุมทรัพย์ปัญญาชน” ในครั้งนี้นำโดยนักศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำชม และทำกิจกรรมภายในห้องหนังสือเด็กและเยาวชน โดยมีพี่ ๆ หอสมุดกลางให้คำแนะนำและต้อนรับ

Read more

เปิดบริการแล้ว…มุมอินเดียศึกษา Indian studies corner

               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกในประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยมอบหนังสือกว่า 60 ชื่อเรื่อง ให้แก่หอสมุดกลาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ หอสมุดกลางได้ดำเนินการจัดแสดงหนังสือดังกล่าว บริเวณชั้น 2 โซน A2 โดยจัดเป็นมุมความรู้ให้บริการหนังสือและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศอินเดีย เช่น วัฒนธรรม ประเพณี

Read more

หอสมุดกลาง ขยายเวลาฟรีค่าปรับหนังสือ

ประกาศ หอสมุดกลาง ขยายเวลาฟรีค่าปรับหนังสือ ตามที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่คิดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง ในสถานการณ์แรพ่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขณะนี้มีมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์ ดังกล่าว หอสมุดกลางจึงกำหนดระยะเวลาฟรีค่าปรับหนังสือไปจนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถนำหนังสือมาคืนที่เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือคืนผ่านทางเจ้าหน้าที่ภายในวัน และเวลาทำการของหอสมุดกลาง

Read more

ขอเชิญคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book

คัดเลือก/สั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2RBYcPK ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-913336 หมายเลขภายใน 5812 คุณประทุมพร วีระสุข/ คุณวรรนภา ทองสมสี *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

ฟรีค่าปรับ

  ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

Read more

เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Download File ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ

Read more