เปิดบริการแล้ว…มุมอินเดียศึกษา Indian studies corner

               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกในประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยมอบหนังสือกว่า 60 ชื่อเรื่อง ให้แก่หอสมุดกลาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ หอสมุดกลางได้ดำเนินการจัดแสดงหนังสือดังกล่าว บริเวณชั้น 2 โซน A2 โดยจัดเป็นมุมความรู้ให้บริการหนังสือและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศอินเดีย เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เป็นต้น สามารถเข้าชมได้แล้ววันนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริการยืม-คืน เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี